สั่งซื้อออนไลน์และรับที่หน้าร้านด้วย Click & Collect เรียนรู้เพิ่มเติม
ToysRus BabiesRus

ขอบคุณที่ท่านเยี่ยมชมเราผ่านทางเว็บไซต์ www.toysrus.co.th ซึ่ง ทอยส์ “อาร์” อัส เรามุ่งมั่นที่จะทำทุกอย่างเพื่อเคารพความเชื่อมั่นที่ลูกค้ามีต่อแบรนด์ของเรา และการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่านโดยไม่มีข้อยกเว้น โดยยืนยันจะทำการป้องกันและคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของลูกค้าบนอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะสำหรับเด็ก ๆ

ขอบคุณอีกครั้งที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราและไว้วางใจใน ทอยส์ “อาร์” อัส

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทางอินเทอร์เน็ตของ ทอยส์ “อาร์” อัส

ทอยส์ “อาร” อัส ขอให้ข้อมูลแก่ลูกค้าทั้งหลายเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทางช่องทางออนไลน์ โปรดเชื่อใจว่า ทอยส์ “อาร์” อัส จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับชมเว็บไซต์ของเรา

ประเภทของข้อมูลที่เราจัดเก็บและวิธีการใช้งาน

ทอยส์ “อาร์” อัส เพียงแค่รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อและนามสกุล ที่อยู่ อีเมล์ และหมายเลขโทรศัพท์ ที่ท่านจัดส่งให้โดยความสมัครใจ ตัวอย่างเช่น ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกจัดเก็บเพื่อแสดงความเห็นของท่านเกี่ยวกับเว็บไซต์และสินค้าของเรา หรือเพื่อนำท่านเข้าร่วมการแข่งขัน การชิงโชค หรือจัดส่งหนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์

การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล

ทอยส์ “อาร์” อัส อาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังแผนกต่าง ๆ ภายใน ทอยส์ “อาร์” อัส และ ฟุงกรุ๊ป สำหรับวัตถุประสงค์ทางบัญชีและสนับสนุนการขาย แน่นอนว่าการใช้ข้อมูลดังกล่าวโดย ทอยส์ “อาร์” อัส และฟุงกรุ๊ป จะเป็นไปตามนโยบายนี้ โดยในบางโอกาส เราจะส่งข้อมูลทางการตลาดแก่ท่านภายใต้ความยินยอมของท่าน เช่น คูปองส่วนลด ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าใหม่ ฯลฯ ซึ่งหากท่านไม่ประสงค์รับข้อมูลเหล่านั้น เราก็จะไม่จัดส่งให้แก่ท่าน

อาจมีบางบริษัทได้รับการมอบหมายจาก ทอยส์ “อาร์” อัส ให้ทำหน้าที่บางประการ เช่น จัดส่งหนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนการตลาด หรือจัดส่งบริการทางเทคนิคสำหรับเว็บไซต์ ฯลฯ บริษัทเหล่านี้อาจเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามความจำเป็นเพื่อดำเนินการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทเหล่านี้สามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าวเท่านั้น และไม่สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้

ทอยส์ “อาร์” อัส จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลที่สามนอกเหนือไปจาก ทอยส์ “อาร์” อัส อย่างไรก็ดี เราอาจจัดส่งข้อมูลทางการตลาดให้แก่ท่านในนามของคู่ค้าทางธุรกิจของเราเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่ท่านอาจให้ความสนใจ ภายใต้ความยินยอมของท่าน แต่หากท่านไม่ประสงค์รับข้อมูลดังกล่าว โปรดแจ้งให้เราทราบทาง help@toysrus.co.th

ทอยส์ “อาร์” อัส สงวนสิทธิ์ในการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลใด ๆ ตามความจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือคำร้องขอทางกฎหมาย สำหรับปกป้องความมั่นคงของเว็บไซต์ หรือเพื่อตอบสนองความต้องการของท่าน หรือเพื่อให้ความร่วมมือกับการสอบสวนการบังคับคดีตามกฎหมาย หรือการสอบสวนเพื่อป้องกันความปลอดภัยสาธารณะ

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของเราเกี่ยวกับเด็ก ๆ

ทอยส์ “อาร์” อัส ให้ความสำคัญกับประเด็นข้อมูลส่วนบุคคลอย่างมาก เราภาคภูมิใจในการสร้างความเชื่อถือแก่ลูกค้าของเราที่มีมาอย่างยาวนาน โดยเราให้ความใส่ใจเป็นการเฉพาะในการสื่อสารกับหนึ่งในลูกค้าที่สำคัญที่สุดของเรา – นั่นคือ บรรดาเด็ก ๆ ซึ่ง ทอยส์ “อาร์” อัส จะไม่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กโดยตรงหากปราศจากความยินยอมของผู้ปกครอง

ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บจากเด็ก ๆ จะใช้ประโยชน์โดย ทอยส์ “อาร์” อัส หรือบุคคลอื่นเพื่อให้บริการทางเทคนิค คลังสินค้า หรือบริการอื่นแก่ ทอยส์ “อาร์” อัส เพื่อเป็นตัวอย่าง บุคคลดังกล่าวอาจให้บริการ เช่น ปรับปรุงเว็บไซต์ เติมเต็มคำร้องขอ หรือจัดการการชิงโชค โดยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะไม่ถูกขายหรือโอนให้แก่บุคคลที่สามไม่ว่ากรณีใด ๆ

ในขณะเดียวกัน เราขอแนะนำให้บรรดาผู้ปกครองหมั่นตรวจตราและดูแลกิจกรรมทางสื่อออนไลน์ของเด็ก ๆ ด้วย

การเข้าถึง

ท่านเป็นผู้ควบคุมดูแลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านจัดส่งให้กับเราทางช่องทางออนไลน์ หากท่านประสงค์แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องไม่ว่าในเวลาใด ๆ สำหรับข้อมูลที่เรามีเกี่ยวกับท่าน หรือหากท่านต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าการติดต่อกับเรา หรือการติดต่อในนามของคู่ค้าทางธุรกิจของเรา ท่านสามารถทำได้โดยติดต่อเราที่ help@toysrus.co.th

คุณสามารถขอแก้ไขหรือลบบัญชีและข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้โดยติดต่อเราผ่านลิงก์ด้านล่าง

https://help.toysrus.co.th/hc/th/requests/new?ticket_form_id=22101716168985

คุกกี้

โปรดดูนโยบายคุกกี้แยกต่างหากสำหรับการใช้คุกกี้บนเว็บไซต์ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก ที่นี่

ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น

เราอาจเสนอลิงก์เพื่อไปยังเว็บไซต์ที่ไม่ได้บริหารจัดการโดย ทอยส์ “อาร์” อัส ซึ่งหากท่านเข้าเยี่ยมชมหนึ่งในเว็บไซต์ดังกล่าว ท่านควรตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวและนโยบายอื่น ๆ อีกครั้ง โดยเราไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทอื่นใด และข้อมูลที่ท่านจัดส่งให้แก่บริษัทดังกล่าวจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทเหล่านั้นทั้งสิ้น

เว็บไซต์ ทอยส์ “อาร์” อัส อื่น ๆ

เว็บไซต์ทั้ง ทอยส์ “อาร์” อัส ทั้งหมดที่บริหารจัดการโดย ทอยส์” อาร์” อัส จะนำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ไปบังคับใช้ โดยนโยบายของบางเว็บไซต์ของ ทอยส์ “อาร์” อัส อาจแตกต่างกันไปตามประเพณี ธรรมเนียมปฏิบัติ หรือกฎหมายท้องถิ่น หรือตามสถานการณ์เฉพาะเจาะจงของเว็บไซต์นั้น ๆ แต่ทุกกรณี เว็บไซต์ที่บริหารจัดการโดย ทอยส์ “อาร์” อัส จะรักษาคำสัญญาที่ให้ไว้แก่บรรดาลูกค้าของเราตามที่ระบุไว้ในนโยบายนี้เกี่ยวกับการจัดเก็บและการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล

การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2548 (2005) เป็นต้นไป โดยหากจำเป็น ทอยส์ “อาร์” อัส อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นครั้งคราว ซึ่งหากเรามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบาย เราจะแสดงเวอร์ชั่นมีการแก้ไขบนเว็บไซต์นี้ เราแนะนำให้ท่านตรวจสอบที่นี่เป็นระยะ ๆ เพื่อรับทราบนโยบายความเป็นส่วนตัวเวอร์ชั่นล่าสุดของเรา ทั้งนี้ โปรดมั่นใจว่า การเปลี่ยนแปลงแก้ไขจะไม่มีผลใช้ย้อนหลังและจะไม่เปลี่ยนแปลงวิธีการที่เราใช้เพื่อจัดเก็บข้อมูลก่อนหน้านี้

ติดต่อเราอย่างไร

หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทางอินเทอร์เน็ตของ ทอยส์ “อาร์” อัส โปรดติดต่อเราที่:

ทอยส์ รีเทลลิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่: ชั้น 25 ธนภูมิ ทาวเวอร์ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400

โทรศัพท์ 02-657-5000

อีเมล์: help@toysrus.co.th

Language Info Box