สั่งซื้อออนไลน์และรับที่หน้าร้านด้วย Click & Collect เรียนรู้เพิ่มเติม
ToysRus BabiesRus

นโยบายการคืนและเปลี่ยนสินค้า

สินค้าทั้งหมดที่ซื้อแล้วไม่สามารถเปลี่ยนคืน หรือขอเงินคืนได้ ยกเว้นกรณีที่ระบุต่อไปนี้:

นโยบายการคืนสิ่งของ

นโยบายการคืนสิ่งของใช้ได้เฉพาะสำหรับสินค้าที่ซื้อในราคาปรกติภายในระยะเวลา 14 วัน นับแต่วันที่ซื้อสินค้า หรือ 21 วัน นับแต่วันที่ซื้อสินค้าสำหรับสมาชิกบัตรสตาร์คาร์ด* ตามวันที่ที่ปรากฏในใบเสร็จรับเงิน ซึ่งการขอเงินคืนและแลกเปลี่ยนสินค้าจะไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติหากล่วงเลยระยะเวลาที่กำหนด โดยการคืนสินค้าสามารถทำได้เฉพาะสินค้าที่ชำรุดบกพร่อง หรือสินค้าที่ลงรายละเอียดผิดพลาดอย่างสิ้นเชิงในรายการสินค้า และสินค้าของท่านจะต้องอยู่ในสภาพยังไม่ได้ใช้งานและสภาพดั้งเดิม โดยยังมีป้ายสินค้า และ/หรือ หีบห่อเดิมบรรจุอยู่ จึงจะสามารถอาจขอคืนได้

สินค้าหลายประเภทจะไม่อยู่ภายใต้นโยบายการคืนสินค้าด้วยเหตุผลทางสุขอนามัยบางประการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สินค้าสวมใส่ภายใน สินค้าสำหรับทารก ยางกัด สินค้าอุปโภคบริโภค ฯลฯ นอกจากนั้น สินค้าที่ขายเพื่อล้างสต๊อกอาจไม่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ และไม่สามารถขอคืนได้ และสำหรับสินค้าหีบห่อสุ่ม (Blind packs) ที่ซื้อแล้วจะไม่สามารถขอคืนหรือแลกเปลี่ยนได้ทุกกรณี

ของแถมการซื้อ (GWP) – ในกรณีที่มีการอนุมัติการคืนสินค้านั้น จะต้องคืนของแถมในสภาพบรรจุหีบห่อดั้งเดิมโดยไม่มีการเปิดออกพร้อมกันกับคืนสินค้าที่ซื้อไปด้วย

สินค้าที่ใช้แล้วและมีความเสียหายจากการใช้งานตามปรกติจะไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือขอเงินคืนได้ทุกกรณี – โดยไม่มีข้อยกเว้น

หากท่านเข้าเกณฑ์เงื่อนไขข้างต้น ท่านอาจลองยื่นขอแลกเปลี่ยนสินค้าหรือขอเงินคืนกับทางเราได้

นโยบายการแลกเปลี่ยนสินค้า

ในกรณีที่สินค้าหมดคลังสินค้า ท่านสามารถเลือกที่จะแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าอื่นที่ยังมีอยู่ หรือขอเงินคืนแทนได้ (หากเข้าเงื่อนไขตามนโยบายการขอเงินคืน) โดยหากแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าอื่นที่มีมูลค่าที่น้อยลง ท่านจะไม่ได้รับคืนเงินส่วนต่าง หากแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าที่มีมูลค่ามากกว่าเดิม ท่านจะต้องชำระเงินส่วนต่างมูลค่าด้วย ทั้งนี้ บัตรของขวัญ คูปอง หรือเว้าเชอร์ของพ่อค้าบุคคลที่สาม จะไม่สามารถทำการขอเงินคืน หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนเป็นสิ่งของประเภทอื่น หรือเว้าเชอร์อื่นได้

นโยบายการคืนเงิน

การขอเงินคืน (ในจำนวนที่ชำระไปสำหรับสินค้าที่ขอคืน) จะสามารถทำได้หากสินค้าที่คืนเป็นสินค้าที่หมดคลังสินค้า โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายในการขนส่งซึ่งไม่สามารถขอคืนได้ หากคำขอเงินคืนของท่านได้รับการอนุมัติ จะมีการดำเนินการและเครดิตจำนวนเงินไปยังบัตรเครดิตของท่าน หรือวิธีการที่ท่านใช้ในการชำระเงินเดิมโดยอัตโนมัติ ภายใน 10 วันทำการ

การคืนเงินจะได้รับการดำเนินการหากสินค้าของท่านหมดคลังสินค้า หรือท่านอาจเลือกรอสินค้าในรอบการขนส่งสินค้าถัดไปก็ได้ ทั้งนี้ เราสามารถดำเนินการคืนเงินบางส่วนตามคำสั่งของท่านได้หากคำขอเงินคืนของท่านได้รับการอนุมัติแล้ว

แต่ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการจัดส่งซึ่งจะไม่สามารถขอคืนได้ทุกกรณี โดยการแปลกเปลี่ยนหรือขอเงินคืนสามารถทำได้ที่ร้านค้าของ ทอยส์ “อาร์” อัส เท่านั้น ทั้งนี้ ทอยส์ “อาร์” อัส และ เบบี้ "อาร์" อัส สงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคำขอแลกเปลี่ยนสินค้า หรือการขอเงินคืน หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด ในกรณีที่มีข้อพิพาท ให้ถือการตัดสินใจสุดท้ายของ ทอยส์ “อาร์” อัส และ เบบี้ "อาร์" อัส เป็นที่สุดโดยไม่มีข้อยกเว้น

*สำหรับสมาชิกบัตรสตาร์คาร์ด จะมีสิทธิเป็นระยะเวลา 21 วัน โดยต้องมีการใช้บัตรสตาร์คาร์ดซื้อสินค้าที่จะทำการแลกเปลี่ยน/ขอเงินคืน ตามที่ปรากฏในใบเสร็จรับเงิน

หากมีข้อสงสัยโปรดส่งอีเมล์มาที่: help@toysrus.co.th

Language Info Box